Doctoral Degree in Engineering

Faculty of Higher Institutions

China University of Geosciences

Personal Information

Gender:Male

VIEW MORE

Other Contact Information

ZipCode :

Fax :

PostalAddress :


Scientific Resear... > Recommended MA Supervisor

mineral resource prospecting and exploration

 • Zu Bo
 • 朱钢添
 • Zhou Wenxiao
 • 周三栋
 • Zhixin Zhao
 • Zhao Xinfu
 • Kui-Dong Zhao
 • Zhang Zhiyao
 • 张晓军
 • 张金阳
 • Zhang Heng
 • 张道涵
 • 叶青
 • 叶加仁
 • Zhuosen Yao
 • 杨振
 • Yang Yushan
 • yangrui
 • Xu Yao-Ming
 • 徐思煌
 • 徐尚
 • Xiong Fengyang
 • 吴亚飞
 • 吴立群
 • 吴春明
 • Wen Guang
 • xiaomingwang
 • Wang Xiao
 • 王维
 • 王任
 • Wangjiahao
 • WANG HUA
 • 王芙蓉
 • Chengbin Wang
 • Teng Changyu
 • Tan Jun
 • Tommy
 • Su Huimin
 • 石万忠
 • Shi Guanzhong
 • Ruan Banxiao
 • 荣辉
 • 权永彬
 • Qiu Huaning
 • Ping Hongwei
 • Pi Dao-Hui
 • NADEAU Olivier
 • Minfang Wang
 • 梅微
 • 马奔奔
 • Xinbiao Lv
 • Lyu Shuaifeng
 • Luke
 • 骆杨
 • 李占轲
 • 李艳军
 • Liu Zhaoqian
 • 刘泽瑞
 • Liu Yiming
 • Wenhao Liu
 • 刘强虎
 • liujingshou
 • Charlie Liu
 • Li Shuifu
 • 李俊
 • 李晶
 • Jie Li
 • 李杰
 • Li Guoqing
 • 李纯泉
 • Dr. Li baoqing
 • Lei Chao
 • Jin Xiaoye
 • Jiao Yangquan
 • Jiang Shu
 • JIANG ShaoYong
 • 胡郁乐
 • Hu Shouzhi
 • Hao Hu
 • 黄传炎
 • Yuguang Hou
 • 郭小文
 • Guo Qiulei
 • Guangqing Yao
 • Gong Yongjun
 • 葛翔
 • 高顺宝
 • 甘华军
 • Lebing Fu
 • Haijiao Fu
 • 董田
 • 陈志军
 • Chen Si
 • CHEN JIANGUO
 • Chen Honghan
 • Guohui Chen
 • 陈超
 • 曹晓峰
 • 曹强
 • Song Yu
 • 汪小妹

Geophysical Prospecting and Information Technology

 • Paul Zhu
 • Zhang Zhiting
 • Zhang Yuxiang
 • 张乐乐 教授
 • 张恒磊
 • Zeng Fuqiang
 • 于长澎
 • 王毅
 • Yang Yushan
 • 徐元进
 • 薛姣
 • 吴树成
 • 吴柯
 • 吴 昊
 • 韦伟
 • 王子烨
 • Wang Yufeng
 • 汪玲玲
 • 汪利民
 • Chengbin Wang
 • Tian Yiping
 • Niu Ruiqing
 • Luo Miao
 • 刘岳
 • 刘营
 • Liu Shaoyong
 • Liu Lichao
 • Liu Gang
 • 李帅
 • Lina
 • 李建慧
 • Li Guoqing
 • Lei Chao
 • Song Jin
 • HuKaiYan
 • Bo Han
 • 傅磊
 • 陈志军
 • 陈涛
 • Lixia Chen
 • CHEN JIANGUO
 • 程万
 • GUOXIONG CHEN
 • CHAO CHEN
 • 陈斌
 • 蔡红柱
 • Bian Aifei
 • 王贤敏