Doctoral Degree in Engineering

Faculty of Higher Institutions

China University of Geosciences

Personal Information

Gender:Male

VIEW MORE

Other Contact Information

ZipCode :

Fax :

PostalAddress :


Scientific Resear... > Recommended Ph.D.Supervisor

mineral resource prospecting and exploration

 • 周三栋
 • Zhao Xinfu
 • Kui-Dong Zhao
 • 张金阳
 • 叶加仁
 • Zhuosen Yao
 • yangrui
 • 吴亚飞
 • 王任
 • Wangjiahao
 • WANG HUA
 • Tan Jun
 • 石万忠
 • Qiu Huaning
 • Ping Hongwei
 • NADEAU Olivier
 • Minfang Wang
 • Xinbiao Lv
 • 李占轲
 • 李艳军
 • 刘泽瑞
 • liujingshou
 • Charlie Liu
 • Li Shuifu
 • 李俊
 • Dr. Li baoqing
 • Lei Chao
 • Jiao Yangquan
 • Jiang Shu
 • JIANG ShaoYong
 • 胡郁乐
 • 黄传炎
 • Yuguang Hou
 • 郭小文
 • Guangqing Yao
 • 甘华军
 • Lebing Fu
 • Haijiao Fu
 • 董田
 • Chen Si
 • CHEN JIANGUO
 • Chen Honghan
 • Guohui Chen
 • 汪小妹

Geophysical Prospecting and Information Technology

 • Paul Zhu
 • 张乐乐 教授
 • 张恒磊
 • 王毅
 • 徐元进
 • 吴树成
 • 吴柯
 • 宋先海
 • Niu Ruiqing
 • 刘岳
 • Liu Shaoyong
 • Liu Lichao
 • Liu Gang
 • 李建慧
 • Lei Chao
 • 傅磊
 • 陈涛
 • Lixia Chen
 • CHEN JIANGUO
 • 程万
 • GUOXIONG CHEN
 • CHAO CHEN
 • 蔡红柱
 • 王贤敏