Doctoral Degree in Philosophy

Faculty of Higher Institutions

西弗吉尼亚大学

Personal Information

Gender:Male
Date of Birth:1990-09-13
Date of Employment:2020-01-01
Business Address:文华楼305
E-Mail:

VIEW MORE

Other Contact Information

PostalAddress :

Telephone :

email :


Home > Recommended MA Supervisor

petroleum engineering

 • zoushuangmei
 • 朱钢添
 • Zhang Qi
 • 张磊
 • 张凯
 • Zhang Heng
 • Xiaocong Yu
 • 于龙
 • 杨峰
 • Wang Xiao
 • 王立柱
 • 王磊
 • Wang Jinjie
 • Wei Tian
 • 任双坡
 • Pan Lin
 • PAN HUANQUAN
 • 骆杨
 • 李俊
 • 李恒
 • Kan Changbin
 • Jiang Shu
 • Guangqing Yao
 • Guohui Chen
 • 郭超华
 • 蔡记华
 • Meng Qingbang

geology

 • Zi Jian-Wei
 • 张艳飞
 • 张东阳
 • Yu Wenchao
 • Yang Mingyu
 • 杨浩
 • Yajun Xu
 • Xianbing Xu
 • Xu Haijin
 • Xiong Qing
 • Xiao Zhiyong
 • Xiao Yifan
 • Xiao Long
 • Bin Xia
 • Wu Fei
 • 魏巍
 • 王振胜
 • Wei Wang
 • 王军鹏
 • Wang Chaowen
 • Si Sun
 • 宋虎跃
 • She Zhen Bing
 • Shen Jun
 • 邱轩
 • Ping Xianquan
 • Luo Biji
 • Li Zhiyong
 • 刘鹏雷
 • Li Rong
 • Chao Li
 • Menggui Jin
 • Hongchen Jiang
 • 黄元耕
 • Hao Deng
 • 邓晓东
 • David Kemp
 • 陈明
 • 曹凯