Doctoral Degree in Philosophy

Faculty of Higher Institutions

西弗吉尼亚大学

Personal Information

Gender:Male
Date of Birth:1990-09-13
Date of Employment:2020-01-01
Business Address:文华楼305
E-Mail:

VIEW MORE

Other Contact Information

PostalAddress :

Telephone :

email :


Home > Recommended Ph.D.Supervisor

petroleum engineering

 • 张凯
 • 于龙
 • 杨峰
 • 王立柱
 • 王磊
 • PAN HUANQUAN
 • 李俊
 • 李恒
 • Jiang Shu
 • Guangqing Yao
 • Guohui Chen
 • 蔡记华

geology

 • Zi Jian-Wei
 • 张艳飞
 • Yu Wenchao
 • Yajun Xu
 • Xu Haijin
 • Xiong Qing
 • Xiao Long
 • Wu Fei
 • 魏巍
 • Wei Wang
 • 王军鹏
 • Wang Dun
 • 宋虎跃
 • She Zhen Bing
 • Shen Jun
 • Luo Biji
 • Chao Li
 • Menggui Jin
 • Hongchen Jiang
 • Hao Deng
 • David Kemp
 • 曹凯