Wang Dun

Doctoral Degree in Science

Doctoral Degree in Education

京都大学

Personal Information

Gender:Male
Date of Employment:2016-06-01
Business Address:地勘楼219A
E-Mail:

VIEW MORE

Other Contact Information

ZipCode :

PostalAddress :

OfficePhone :

email :


Enrollment Inform... > Recommended Ph.D.Supervisor

Geophysics

 • 邹蓉
 • Paul Zhu
 • Yong Zheng
 • 张恒磊
 • 姚冬冬
 • 熊熊
 • 吴云龙
 • 吴树成
 • 王琪
 • Wang Linsong
 • Wang Huapei
 • TIAN Dongdong
 • Tang Chichia
 • Qiu Hongrui
 • Ma Yi Ming
 • Lu Zhou
 • linkai
 • 刁法启
 • ChiehHung Chen
 • Chen Gang
 • CHAO CHEN
 • 蔡红柱

geology

 • 钟志
 • 张艳飞
 • Yu Wenchao
 • Yajun Xu
 • Xu Haijin
 • Xiong Qing
 • Xiao Long
 • Wu Fei
 • Wang Wei
 • 王军鹏
 • 宋虎跃
 • She Zhen Bing
 • Shen Jun
 • Luo Biji
 • Chao Li
 • Menggui Jin
 • Hongchen Jiang
 • JACOPO DAL CORSO
 • Hao Deng
 • 邓晓东
 • David Kemp
 • Chen Wei
 • 陈春飞
 • 曹凯