Dai Zhaoyi

Doctoral Degree in Engineering

Faculty of Higher Institutions

Rice University

Personal Information

Gender:Male
Business Address:#302 Old National Key Lab, East Campus
E-Mail:

VIEW MORE

Other Contact Information

email :


Home > Recommended MA Supervisor

Geochemistry

 • 赵来时
 • Yongsheng Liu
 • Zong Keqing
 • 朱钢添
 • Zhou Wenxiao
 • 周炼
 • 张磊
 • 余茜倩
 • 严森
 • 杨水源
 • Yang Huan
 • Xiong Qing
 • Tina Xie
 • Wu Fei
 • Wang Zaicong
 • Wang Xinshui
 • 王向东
 • 童曼
 • Tian Huan
 • 田欢
 • SUN Yadong
 • Shen Jun
 • Ren Limin
 • Qiu Huaning
 • Shihua QI
 • 马强
 • Luo Biji
 • liuxing
 • Peng Liu
 • Liu Jinling
 • 李奇维
 • 蔺洁
 • Chao Li
 • 孔淑琼
 • JACOPO DAL CORSO
 • 胡兆初
 • Hao Hu
 • Guo Wei
 • Jing-Liang Guo
 • Guo Haihao
 • Fang Qian
 • David Kemp
 • Wei Chen
 • Chen Wei
 • Kang Chen
 • 程胜高
 • Cheng Meng
 • 常标
 • 闭向阳

Mineralogy, Petrology, and Economic Geology

 • Zu Bo
 • Zhu Feng
 • Xiang Zhou
 • Zhao Xinfu
 • Shanrong Zhao
 • 赵璐璐
 • Kui-Dong Zhao
 • 张晓军
 • Yuan Yanming
 • 殷科
 • Zhuosen Yao
 • 杨水源
 • Yang Mingyu
 • Xu Yao-Ming
 • 徐畅
 • Xiong Qing
 • 巫翔
 • Wen Guang
 • Wang Wei
 • 王国庆
 • 苏玉平
 • 孙伟
 • Si Sun
 • Qiu Huaning
 • NADEAU Olivier
 • Minfang Wang
 • 马强
 • Xinbiao Lv
 • Luo Biji
 • lizhiyong
 • 李占轲
 • Yilong Li
 • 李一鹤
 • 李艳军
 • Li Yan
 • 刘泽瑞
 • Charlie Liu
 • 李奇维
 • Jin Xiaoye
 • Hao Hu
 • Huang Liuqin
 • 洪汉烈
 • hanjinsheng
 • 郭新转
 • Gong Yongjun
 • Fang Qian
 • daihongkun
 • 曹晓峰
 • 周翔

Paleontology and stratigraphy

 • 赵来时
 • Ruiwen Zong
 • Yuan Aihua
 • 叶琴
 • Yang Mingyu
 • 杨浩
 • David
 • 谢树成
 • Xiao Yifan
 • 王向东
 • SUN Yadong
 • 宋虎跃
 • Bowen Song
 • 石敏
 • Shen Jun
 • 吕政艺
 • Kou Xiaohu
 • Ke Xue
 • Jiang Haishui
 • JACOPO DAL CORSO
 • 黄元耕
 • 何卫红
 • Han Feng Lu
 • Gu Song Zhu
 • Guo Jian Qiu
 • 冯学谦
 • Fang Qian
 • David Kemp
 • 代旭
 • Chu Daoliang