Wang Wei

博士学位

Doctoral Degree in Education

The University of Hong Kong

Personal Information

Gender:Male
Date of Employment:2014-08-01
Business Address:Room 409, The main building, west campus
E-Mail:

VIEW MORE

Other Contact Information

ZipCode :

Fax :

email :


> Paper Publication... > Recommended MA Supervisor

geology

 • 钟志
 • 张艳飞
 • 张东阳
 • Yu Wenchao
 • Yang Mingyu
 • 杨浩
 • Yajun Xu
 • Xianbing Xu
 • Xu Haijin
 • Xiong Qing
 • Xiao Zhiyong
 • Xiao Yifan
 • Xiao Long
 • Bin Xia
 • Wu Fei
 • 魏巍
 • 王振胜
 • 王军鹏
 • Wang Chaowen
 • Si Sun
 • 宋虎跃
 • She Zhen Bing
 • Shen Jun
 • 邱轩
 • Ping Xianquan
 • Luo Biji
 • Li Zhiyong
 • 刘鹏雷
 • Li Rong
 • Chao Li
 • Menggui Jin
 • Hongchen Jiang
 • JACOPO DAL CORSO
 • 黄元耕
 • Hao Deng
 • 邓晓东
 • David Kemp
 • Chen Wei
 • 陈明
 • 陈春飞
 • 曹凯

Mineralogy, Petrology, and Economic Geology

 • Zu Bo
 • Zhu Feng
 • Xiang Zhou
 • Zhao Xinfu
 • Shanrong Zhao
 • 赵璐璐
 • Kui-Dong Zhao
 • 张晓军
 • Yuan Yanming
 • 殷科
 • Zhuosen Yao
 • 杨水源
 • Yang Mingyu
 • Xu Yao-Ming
 • 徐畅
 • Xiong Qing
 • 巫翔
 • Wen Guang
 • 王国庆
 • 苏玉平
 • 孙伟
 • Si Sun
 • Qiu Huaning
 • NADEAU Olivier
 • Minfang Wang
 • 马强
 • Xinbiao Lv
 • Luo Biji
 • lizhiyong
 • 李占轲
 • Yilong Li
 • 李一鹤
 • 李艳军
 • Li Yan
 • 刘泽瑞
 • Charlie Liu
 • 李奇维
 • Jin Xiaoye
 • Hao Hu
 • Huang Liuqin
 • 洪汉烈
 • hanjinsheng
 • 郭新转
 • Gong Yongjun
 • Fang Qian
 • Dai Zhaoyi
 • daihongkun
 • 曹晓峰
 • 周翔