Paul Zhu

Doctoral Degree in Engineering

Faculty of Higher Institutions

中国地质大学(武汉)

Personal Information

Gender:Male
Date of Birth:1963-10-10
Business Address:物探楼410
E-Mail:

VIEW MORE

Other Contact Information

ZipCode :

PostalAddress :

Telephone :

email :


Home > Recommended MA Supervisor

Geophysics

 • 邹蓉
 • Yong Zheng
 • Sutao Zhao
 • 赵凯锋
 • Oscar zhang
 • 张健
 • 张恒磊
 • 姚冬冬
 • 谢祖军
 • 闫相相
 • 夏淳亮
 • 吴云龙
 • 吴树成
 • 王琪
 • Wang Linsong
 • Wang Huapei
 • TIAN Dongdong
 • Tang Chichia
 • Qiu Hongrui
 • qinlei
 • Ma Yi Ming
 • Lu Zhou
 • lizhiyong
 • Sabrina
 • linkai
 • Li Jiewen
 • 梁青
 • Kaihua Ding
 • huzhengwang
 • HuKaiYan
 • Huang, Rong
 • Bo Han
 • Jinsong Du
 • 刁法启
 • ChiehHung Chen
 • Chen Gang
 • CHAO CHEN
 • 蔡红柱
 • 熊熊

Geophysical Prospecting and Information Technology

 • zuorenguang
 • Zhang Zhiting
 • Zhang Yuxiang
 • 张乐乐 教授
 • 张恒磊
 • Zeng Fuqiang
 • 于长澎
 • 王毅
 • Yang Yushan
 • 徐元进
 • 薛姣
 • 吴树成
 • 吴柯
 • 吴 昊
 • 韦伟
 • 王子烨
 • Wang Yufeng
 • 汪玲玲
 • 汪利民
 • Chengbin Wang
 • Tian Yiping
 • Niu Ruiqing
 • Luo Miao
 • 刘岳
 • 刘营
 • Liu Shaoyong
 • Liu Lichao
 • Liu Gang
 • 李帅
 • Lina
 • 李建慧
 • Li Guoqing
 • Lei Chao
 • Song Jin
 • HuKaiYan
 • Bo Han
 • 傅磊
 • 陈志军
 • 陈涛
 • Lixia Chen
 • CHEN JIANGUO
 • 程万
 • GUOXIONG CHEN
 • CHAO CHEN
 • 陈斌
 • 蔡红柱
 • Bian Aifei
 • 王贤敏